BANER

ZAREKOMENDUJ NAS INNYM

Przedstawiamy zainteresowanym popularyzacj± naszej hodowli kod html do banera,
który należy skopiować i wkleić na swoj± stronę.


Poniżej widać oznaczony piaskowym kolorem kod wy¶wietlaj±cy nasz baner:

<a HREF="http://hodowla.dwiekorony.pl">
<img SRC="http://hodowla.dwiekorony.pl/kontakt/baner_dw.gif"></A>

Tak wygl±da nasz obecny baner:Baner ma wymiary 468x60 px